Sorry, this video is not available in your country.

Xâm Nhập Mặn Ở Khu Vực Đồng Bằng Sông Cửu Long Có Xu Thế Tăng Dần

chia sẻ

Xâm Nhập Mặn Ở Khu Vực Đồng Bằng Sông Cửu Long Có Xu Thế Tăng Dần

Người đăng:
Ngày đăng: 21/04/2024
Dự báo xâm nhập mặn tại Đồng bằng sông Cửu Long mùa khô năm 2023-2024 ở mức cao hơn trung bình nhiều năm nhưng không gay gắt như mùa khô năm 2015-2016 và năm 2019-2020.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm