Sorry, this video is not available in your country.

Xây Dựng Đề Án Sắp Xếp Lại Các Bệnh Viện Trực Thuộc Bộ Y Tế

chia sẻ

Xây Dựng Đề Án Sắp Xếp Lại Các Bệnh Viện Trực Thuộc Bộ Y Tế

Người đăng:
Ngày đăng: 20/04/2024
Sáng nay 19/4, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp về Đề án tổng thể sắp xếp lại các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế giai đoạn 2023 - 2030. Đề án nhằm thực hiện chủ trương của Đảng về tinh giản bộ máy hành chính.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm