Sorry, this video is not available in your country.

Xây Dựng Nhóm Công Tác Về Chuyển Đổi Xanh Và Tài Chính Xanh

chia sẻ

Xây Dựng Nhóm Công Tác Về Chuyển Đổi Xanh Và Tài Chính Xanh

Người đăng:
Ngày đăng: 15/04/2024
Trong khuôn khổ TikTok Shop Summit 2024, phiên tọa đàm "Social Commerce: Hỗ trợ phát triển kinh tế bền vững" có sự góp mặt của nhiều chuyên gia thuộc các lĩnh vực hàng đầu để bàn về việc phát triển thương mại điện tử gắn với phát triển xanh, bền vững.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm