Sorry, this video is not available in your country.

Xe Tesla Lao Như Bay, Đâm 2 Người Thiệt Mạng Ở Trung Quốc

chia sẻ

Xe Tesla Lao Như Bay, Đâm 2 Người Thiệt Mạng Ở Trung Quốc

Người đăng: thuyhien
Ngày đăng: 19/11/2022
Đang tạt sang lề đường, chiếc xe điện đột nhiên tăng tốc, lao như tên bắn, đâm một loạt phương tiện khiến 5 người thương vong, ở Triều Châu.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm