Sorry, this video is not available in your country.

Xét Nghiệm 10.000 Ca/Ngày Giúp Hàn Quốc Vượt Qua Đại Dịch

chia sẻ

Xét Nghiệm 10.000 Ca/Ngày Giúp Hàn Quốc Vượt Qua Đại Dịch

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 17/03/2020
Hàn Quốc đã chạy đua để cung cấp cho công dân các tùy chọn xét nghiệm thuận tiện cho coronavirus và truyền thông nước ngoài đã ca ngợi khả năng của quốc gia này để chạy hơn 10.000 xét nghiệm mỗi ngày.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm