Sorry, this video is not available in your country.

Xin Chữ Đầu Năm Mong Cầu Bình An, Tài Lộc

chia sẻ

Xin Chữ Đầu Năm Mong Cầu Bình An, Tài Lộc

Người đăng: dunght2
Ngày đăng: 10/02/2024
Xin chữ là một phong tục truyền thống, một nét văn hóa đẹp, thể hiện truyền thống hiếu học của dân tộc mỗi dịp tết đến xuân về của người Việt Nam. Tại Văn Miếu, Hà Nội những ngày đầu năm, nhiều người đến đây để xin chữ đầu năm mong cầu bình an, tài lộc trong một năm mới.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm