Sorry, this video is not available in your country.

Xuất Hiện Bệnh Lở Mồm Long Móng Trên Đàn Bò Ở Phú Yên

chia sẻ

Xuất Hiện Bệnh Lở Mồm Long Móng Trên Đàn Bò Ở Phú Yên

Người đăng: Hongvan
Ngày đăng: 14/02/2020
Do thời tiết thay đổi bất lợi cộng với sức đề kháng của bò giảm, bệnh lở mồm long móng đã xuất hiện trên đàn bò tại huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm