Sorry, this video is not available in your country.

Xung Đột Tại Sudan Khiến 5,5 Triệu Người Phải Đi Tị Nạn

chia sẻ

Xung Đột Tại Sudan Khiến 5,5 Triệu Người Phải Đi Tị Nạn

Người đăng:
Ngày đăng: 02/10/2023
Theo một báo cáo do Tổ chức Di cư Quốc tế công bố, xung đột vũ trang ở Sudan đã khiến gần 5,5 triệu người phải tị nạn trong và ngoài nước.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm