Sorry, this video is not available in your country.

Ý: Bác Sĩ Kiệt Sức Khi Cứu Bệnh Nhân Khỏi "Thần Chết" Covid-19

chia sẻ

Ý: Bác Sĩ Kiệt Sức Khi Cứu Bệnh Nhân Khỏi "Thần Chết" Covid-19

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 25/03/2020
Phóng viên trưởng Stuart Ramsay của Sky News đã tận mắt chứng kiến cảnh các y bác sĩ đang nỗ lực giành giật sự sống cho bênh nhân khỏi "thần chết" Covid-19.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm