Sorry, this video is not available in your country.

Ý: Bác Sĩ Kiệt Sức, Quan Tài Xếp Hàng Dài Chờ Được Hỏa Táng

chia sẻ

Ý: Bác Sĩ Kiệt Sức, Quan Tài Xếp Hàng Dài Chờ Được Hỏa Táng

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 31/03/2020
Khi số người chết tiếp tục tăng lên, quan tài đang chờ trong nhà thờ, hoặc được xếp vào xe tải đông lạnh. Lối vào hiếm hoi bên trong một bệnh viện ở Bologna cho thấy các chuyên gia y tế tuyến đầu đã kiệt sức vì trận chiến Covid-19.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm