Sorry, this video is not available in your country.

Ý: Bóng Ma Tại Bergamo Và Lời Cảnh Báo Toàn Thế Giới

chia sẻ

Ý: Bóng Ma Tại Bergamo Và Lời Cảnh Báo Toàn Thế Giới

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 26/03/2020
Các đường phố Bergamo, vắng tanh vì coronavirus. Đây là thành phố bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở Ý, quốc gia hiện đang phải vật lộn nhiều nhất với đại dịch này.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm