Sorry, this video is not available in your country.

Ý: Cộng Đồng Nhân Viên Y Tế Chịu Tổn Thương Sâu Sắc Vì Covid-19

chia sẻ

Ý: Cộng Đồng Nhân Viên Y Tế Chịu Tổn Thương Sâu Sắc Vì Covid-19

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 09/04/2020
Hơn 100 nhân viên y tế ở Ý đã mất mạng, hàng ngàn nhiaan viên khác nhiễm Covid-19 kể từ tháng 2. Cộng đồng y tế của Ý đang chịu sự tổn thương sâu sắc vì đại dịch này.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm