Sorry, this video is not available in your country.

Ý: Đóng Cửa Các Hoạt Động Kinh Doanh Thương Mại

chia sẻ

Ý: Đóng Cửa Các Hoạt Động Kinh Doanh Thương Mại

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 24/03/2020
Thủ tướng Giuseppe Conte nói rằng tất cả các doanh nghiệp Ý phải đóng cửa cho đến ngày 3 tháng 4, ngoại trừ những doanh nghiệp cần thiết để duy trì chuỗi cung ứng của đất nước.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm