Sorry, this video is not available in your country.

Ý: Nhiều Người Chết Trong Cô Đơn, Bệnh Viện Như Thời Chiến Vì Covid-19

chia sẻ

Ý: Nhiều Người Chết Trong Cô Đơn, Bệnh Viện Như Thời Chiến Vì Covid-19

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 24/03/2020
Một bệnh viện Cremona ở Lombardy, nơi các nhân viên phải đối mặt với một cuộc chiến để cứu mọi bệnh nhân.
Tags: Covid-19

Tin Tức Tất cả

Xem thêm