Sorry, this video is not available in your country.

Yakka Dee (Phần 4 - Tập 16)

chia sẻ

Yakka Dee (Phần 4 - Tập 16)

Một chương trình giáo dục đơn giản nhưng rất bổ ích, tập trung khuyến khích các bé tập nói và học từ mới. Mỗi tập sẽ hướng dẫn các bé học một từ.