Sorry, this video is not available in your country.

Yakka Dee (Phần 4 - Tập 8)

chia sẻ

Yakka Dee (Phần 4 - Tập 8)

Một chương trình giáo dục đơn giản nhưng rất bổ ích, tập trung khuyến khích các bé tập nói và học từ mới. Mỗi tập sẽ hướng dẫn các bé học một từ.