Sorry, this video is not available in your country.

Yemen Tang Thương Khi Bị Covid-19 Càn Quét Sau Nhiều Năm Nội Chiến

chia sẻ

Yemen Tang Thương Khi Bị Covid-19 Càn Quét Sau Nhiều Năm Nội Chiến

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 21/05/2020
Số người tử vong ở thành phố Aden miền nam Yemen đã tăng cao hơn ít nhất năm lần so với bình thường. Covid-19 đang khiến Yemen tang thương rất nhiều sau những năm nội chiến.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm