Sorry, this video is not available in your country.

Yes Man 2008 trailer

chia sẻ

Yes Man 2008 trailer

Người đăng: trailer_phim
Cuộc sống nhàm chán của Carl thay đổi khi anh miễn cưỡng tham dự một buổi hội thảo với chủ đề "Nói có với mọi thứ". Ban đầu, Carl thử đồng ý với mọi việc bằng tâm trạng hoài nghi. Nhưng dần dần, anh hiểu rằng mình cần đầu tư nhiều hơn cho cuộc sống...