Sorry, this video is not available in your country.

chia sẻ

Danh sách tập

Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên - Just One Slight Smile Is Very Alluring | Tập 1

9.3 / 12 đánh giá
Đạo diễn: Lâm Ngọc Phân
Sản xuất: Croton Media
''Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên'' được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Cố Mạn. Bộ phim kể về tình yêu của đôi nam thanh nữ tú từ trong game online cho đến ngoài đời thực.  

Có thể bạn thích

Xem ngay
Yêu thích
Phim bộ 8.3 48 Tập
Xem ngay
Yêu thích
Phim bộ 8.3 40 Tập
Xem ngay
Yêu thích
Phim bộ 8.5 56 Tập
Xem ngay
Yêu thích
Phim bộ 8.9 41 Tập
Xem ngay
Yêu thích
Phim bộ 3.3 32/44 Tập
Xem ngay
Yêu thích
Phim bộ 8.8 60 Tập
Xem ngay
Yêu thích
Phim bộ 8.0 40 Tập
Xem ngay
Yêu thích
Phim bộ 9.2 15 Tập
Xem ngay
Yêu thích
Phim lẻ 8.7 102 Phút
Xem ngay
Yêu thích
Phim bộ 8.7 42 Tập
Xem ngay
Yêu thích
Phim bộ 9.7 43 Tập
Xem ngay
Yêu thích
Phim bộ 7.5 45 Tập
Xem ngay
Yêu thích
Phim bộ 9.1 24 Tập
Xem ngay
Yêu thích
Phim bộ 8.5 55 Tập
Xem ngay
Yêu thích
Phim bộ 7.8 43 Tập
Xem ngay
Yêu thích
Phim bộ 7.0 50 Tập
Xem ngay
Yêu thích
Phim bộ 10.0 45 Tập
Xem ngay
Yêu thích
Phim bộ 8.2 60 Tập
Xem ngay
Yêu thích
Phim bộ 10.0 40 Tập
Xem ngay
Yêu thích
Phim bộ 9.5 52 Tập
Xem ngay
Yêu thích
Phim bộ 8.1 40 Tập
Xem ngay
Yêu thích
Phim bộ 8.0 36 Tập
Xem ngay
Yêu thích
Phim bộ 8.5 36 Tập
Xem ngay
Yêu thích
Phim bộ 8.9 50 Tập
Xem ngay
Yêu thích
Phim bộ 8.7 40 Tập
Xem ngay
Yêu thích
Phim bộ 8.8 54 Tập
Xem ngay
Yêu thích
Phim bộ 9.3 47 Tập
Xem ngay
Yêu thích
Phim bộ 7.5 38 Tập
Xem ngay
Yêu thích
Phim bộ 6.7 35 Tập
Xem ngay
Yêu thích
Phim bộ 8.8 38 Tập