Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Danh sách tập

Dạy Trẻ Học Toán Theo Phương Pháp Glenn Doman | Bài 1: Dẫn Nhập

7.9 / 163 đánh giá
Thể loại: Học, Nuôi dạy con
Giáo viên: Phạm Thị Thúy
Khóa học đưa trẻ bước vào thế giới thần kỳ của toán học một cách nhẹ nhàng, giúp con học giỏi nhưng không cần gò ép mà vẫn tươi vui, lý thú. Khóa học áp dụng cho nhiều nhóm tuổi khác nhau.

Có thể bạn thích