Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Danh sách tập

Tâm Lý Và Giáo Dục Giới Tính Cho Con Tuổi Dậy Thì | Bài 6: Giải Đáp Một Số Thắc Mắc Tiêu Biểu Của Cha Mẹ

7.5 / 60 đánh giá
Thể loại: Học, Nuôi dạy con
Giáo viên: Phạm Thị Thúy
Khóa học giúp phụ huynh nắm những kiến thức cơ bản về tâm sinh lý của trẻ để có được các phương pháp giáo dục giới tính và tâm lý phù hợp nhất cho con.

Có thể bạn thích

Phim bộ 7.9 18 Bài
Phim bộ 8.2 6 Bài
Phim bộ 8.2 8 Bài
Phim bộ 8.2 28 Bài
Phim bộ 7.6 16 Bài
Phim bộ 7.7 22 Bài
Phim bộ 7.4 14 Bài
Phim bộ 7.8 10 Bài
Phim bộ 7.6 12 Bài
Phim bộ 7.2 11 Bài
Phim bộ 7.7 20 Bài
Phim bộ 7.8 12 Bài
Phim bộ 8.3 5 Bài
Phim bộ 7.4 10 Bài
Phim bộ 8.6 13 Bài
Phim bộ 7.8 8 Bài
Phim bộ 8.0 9 Bài
Phim bộ 7.6 12 Bài
Phim bộ 6.9 14 Bài
Phim bộ 8.5 10 Bài
Phim bộ 7.2 9 bài
Phim bộ 8.4 11 Bài
Phim bộ 7.8 15 Bài
Phim bộ 10.0 23 Bài
Phim bộ 10.0 17 Bài
Phim bộ 0.0 17 Bài
Phim bộ 10.0 26 Bài