Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Danh sách tập

Động Lực Thúc Đẩy Hành Vi | Bài Giới Thiệu

10.0 / 2 đánh giá
Thể loại: Học, Tổng Hợp
Giáo viên: Nguyễn Quang Vinh
Một vấn đề khó nhằn, đó chính là quản trị nhân sự vì mỗi tổ chức, đội nhóm đều là tập hợp của nhiều con người với nhiều văn hóa khác nhau. Vậy làm thế nào để hiểu được động lực của mỗi con người? Hãy cùng diễn giả Nguyễn Quang Vinh dến với khóa học Động Lực Thúc Đẩy Hành Vi.

Có thể bạn thích