Sorry, this video is not available in your country.

chia sẻ

Giữa Thế Giới Và Tôi - Between The World And Me

Thể loại: HBO GO, Tài liệu
Chương trình đặc biệt này bao gồm nhiều trích đoạn từ cuốn sách của Ta-Nehisi Coates về việc lớn lên tại thành phố Baltimore nhiều khó khăn. Bô phim tài liệu chứa đựng nhiều hình ảnh tư liệu về cuộc sống đời thường của nhân vật chính.  
Tags: Phim lẻ

Có thể bạn thích