Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Danh sách tập

Chuẩn Bị Cho Con Vào Lớp 1 | Giới Thiệu: Chuẩn Bị Cho Con Vào Lớp 1

7.5 / 194 đánh giá
Thể loại: Học, Tổng Hợp
Giáo viên: Th.s Lã Linh Nga
Trẻ ở bậc mầm non chủ yếu hoạt động vui chơi, khi vào lớp 1, các em sẽ chuyển tiếp sang giai đoạn mới theo chương trình học, giờ giấc của trường nên cần có bước chuẩn bị để các em dễ thích nghi.

Có thể bạn thích