Sorry, this video is not available in your country.

chia sẻ

Danh sách tập

Cuộc Chiến Nhân Tình | Tập 1

8.1 / 224 đánh giá
Thể loại: Phim, Tâm lý
Đạo diễn: Xuân Phước
Xoay quanh cuộc chiến đẫm máu trong việc tranh giành tình yêu, danh vọng, tiền tài vật chất, phim vẽ nên một bức tranh toàn cảnh về những âm mưu, thủ đoạn độc ác, ghê tởm và đáng lên án của những kẻ máu lạnh trong xã hội.  

Có thể bạn thích

Xem ngay
Yêu thích
Phim lẻ 8.4 67 Phút
Xem ngay
Yêu thích
Phim bộ 7.7 3 Tập
Xem ngay
Yêu thích
Phim bộ 7.8 5 Tập
Xem ngay
Yêu thích
Phim lẻ 8.3 119 Phút
Xem ngay
Yêu thích
Phim lẻ 7.8 100 Phút
Xem ngay
Yêu thích
Phim lẻ 6.9 84 Phút
Xem ngay
Yêu thích
Phim lẻ 7.1 99 Phút
Xem ngay
Yêu thích
Phim lẻ 8.3 114 Phút
Xem ngay
Yêu thích
Phim lẻ 7.5 100 Phút
Xem ngay
Yêu thích
Phim lẻ 9.2 104 Phút
Xem ngay
Yêu thích
Phim lẻ 8.4 84 Phút
Xem ngay
Yêu thích
Phim lẻ 7.4 87 Phút
Xem ngay
Yêu thích
Phim lẻ 9.7 113 Phút
Xem ngay
Yêu thích
Phim lẻ 8.3 132 Phút
Xem ngay
Yêu thích
Phim lẻ 7.4 92 Phút
Xem ngay
Yêu thích
Phim bộ 8.5 5 Tập
Xem ngay
Yêu thích
Phim bộ 8.6 10 Tập
Xem ngay
Yêu thích
Phim bộ 9.7 20 Tập
Xem ngay
Yêu thích
Phim lẻ 8.3 98 Phút
Xem ngay
Yêu thích
Phim lẻ 8.3 91 Phút
Xem ngay
Yêu thích
Phim lẻ 8.5 82 Phút
Xem ngay
Yêu thích
Phim lẻ 8.3 107 Phút
Xem ngay
Yêu thích
Phim lẻ 7.4 95 Phút
Xem ngay
Yêu thích
Phim bộ 8.6 27 Tập
Xem ngay
Yêu thích
Phim bộ 8.3 63 Tập
Xem ngay
Yêu thích
Phim bộ 8.4 32 Tập
Xem ngay
Yêu thích
Phim lẻ 8.1 101 Phút
Xem ngay
Yêu thích
Phim bộ 8.3 36 Tập
Xem ngay
Yêu thích
Phim lẻ 7.9 100 Phút
Xem ngay
Yêu thích
Phim bộ 8.3 32 Tập