Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Danh sách tập

Đối Mặt Và Chiến Thắng Ung Thư | Giới Thiệu - Đối Mặt Và Chiến Thắng Ung Thư

7.8 / 117 đánh giá
Thể loại: Học, Tổng Hợp
Giáo viên: Nguyễn Lê
Bằng những kiến thức chuyên môn cùng những trải nghiệm của một bệnh nhân đang chống chọi với căn bệnh ung thư, Đại tá, bác sĩ Nguyễn Lê sẽ có những chia sẻ để giúp người bệnh có thể dũng cảm đối mặt và chiến thắng căn bệnh này.
Tags: Ung thư

Có thể bạn thích