Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Danh sách tập

Tận Diệt Những Kẻ Hung Tàn: Phần 1 - Exterminate All The Brutes S1 | Tập 1

Thể loại: HBO GO, Phim Bộ, Tài liệu
Đạo diễn: Raoul Peck
Nghệ sĩ: Josh Hartnett
Nhà làm phim Raoul Peck điều tra về những làn sóng văn minh, thực dân và tận diệt xuyên suốt lịch sử phương Tây.
Tags: Lịch sử

Có thể bạn thích

Phim lẻ 0.0 88 Phút
Phim bộ 10.0 5 Tập
Phim bộ 0.0 11 Tập
Phim bộ 0.0 11 Tập
Phim lẻ 10.0 72 Phút
Phim bộ 8.0 4 Tập
Phim bộ 10.0 7 Tập
Phim lẻ 10.0 95 Phút
Phim bộ 8.3 9 Tập
Phim lẻ 10.0 85 Phút
Phim bộ 1.0 18 Tập
Phim bộ 10.0 10 Tập
Phim bộ 0.0 6 Tập
Phim bộ 0.0 6 Tập
Phim lẻ 10.0 81 Phút
Phim bộ 1.0 18 Tập
Phim bộ 10.0 4 Tập
Phim bộ 5.5 10 Tập
Phim bộ 6.4 10 Tập
Phim bộ 8.4 10 Tập
Phim bộ 0.0 10 Tập
Phim bộ 10.0 13 Tập
Phim bộ 10.0 25 Tập
Phim bộ 10.0 10 Tập
Phim bộ 5.5 2 Tập
Phim bộ 8.1 13 Tập
Phim bộ 8.3 8 Tập
Phim bộ 9.5 16 Tập
Phim bộ 0.0 6 Tập
Phim bộ 7.8 4 Tập