Sorry, this video is not available in your country.

chia sẻ

Tìm Đường Về Nhà - Finding The Way Home

10.0 / 2 đánh giá
Thể loại: HBO GO, Tài liệu
Đạo diễn: Matthew O'neill
Nghệ sĩ:
Bộ phim là một góc nhìn về thực tại đầy đớn đau của tám triệu trẻ em sống tại các trại trẻ trên khắp thế giới.  

Có thể bạn thích