Sorry, this video is not available in your country.

chia sẻ

Danh sách tập

Trò Chơi Vương Quyền: Phần 7 - Game Of Thrones S7 | Tập 1

Ở tập mở đầu mùa, Jon tổ chức phòng thủ phương Bắc, Cersei tính toán các nguy cơ, Daenerys trở về nhà.

Có thể bạn thích