Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Danh sách tập

Grammar Gateway Basic | Bài 5.1: Can Và Could

6.8 / 12 đánh giá
Thể loại: Học, Tiếng Anh
Giáo viên: Đỗ Thùy Linh
Khóa học trình độ sơ cấp được thiết kế nhằm giúp những người "mất gốc" có thể nắm vững các chủ điểm ngữ pháp cơ bản. Khóa học được chia thành 14 chương, mỗi chương sẽ nói về một chủ đề khác nhau, các thì thời và các loại từ loại.

Có thể bạn thích