Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Harry Potter Và Bảo Bối Tử Thần: Phần 2 - Harry Potter And The Deathly Hallows - Part 2

8.4 / 35 đánh giá
Đạo diễn: David Yates
Nghệ sĩ:
Kết hợp giữa sự lôi cuốn về thị giác và câu truyện buồn thảm,bộ phim nhượng quyền trị giá hàng tỉ đô la siêu thành công này...đang gần tới kết thúc thắng lợi.  

Có thể bạn thích