Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Danh sách tập

Kiểm Soát Thời Gian, Chu Toàn Mọi Việc | Bài 1: Mở Đầu

7.0 / 2 đánh giá
Thể loại: Học, Tổng Hợp
Giáo viên: Phạm Anh Đới
Ngày nay, trong nhịp sống gấp gáp của thời đại công nghiệp, thời gian dường như đã trở thành một thứ vô giá.  

Có thể bạn thích