Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Chuỗi Tấn Công: Chiến Tranh Mạng Trong Bầu Cử Hoa Kỳ - Kill Chain: The Cyber War On America's Elections

8.3 / 20 đánh giá
Thể loại: HBO GO, Tài liệu
Đạo diễn: Sarah Teale
Nghệ sĩ:
Một cái nhìn ớn lạnh về cách mà công nghệ được sử dụng để tác động đến hệ thống bầu cử tại Mỹ.  

Có thể bạn thích