Sorry, this video is not available in your country.

chia sẻ

Danh sách tập

Tính Nhẩm Nhanh Với Phương Pháp Soroban 1 | Bài Tập Đếm Số Cuối Khóa (Bàn Tính)

7.9 / 176 đánh giá
Thể loại: Học, Toán
Giáo viên: Kyna Kids
Sản xuất: Kynaforkids
Soroban là một chương trình học cộng trừ nhân chia nhanh, có nguồn gốc từ Nhật Bản, đã được hàng triệu bố mẹ trên thế giới sử dụng cho trẻ từ 5-12 tuổi trong nhiều năm nay. 

Có thể bạn thích