Kyna Kids
Kyna For Kids là trường học trực tuyến cho trẻ, với sứ mệnh xây dựng thế hệ công dân toàn cầu tương lai. Đây cũng là nơi hàng triệu trẻ em Việt Nam học tập những kiến thức, kỹ năng cần có trong thế kỷ 21.