Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Danh sách tập

Tiếng Anh Cambridge Cho Trẻ - Cấp Độ Movers | Unit 9 - Review

8.3 / 152 đánh giá
Thể loại: Học, Tiếng Anh
Giáo viên: Kyna Kids
Sản xuất: Kynaforkids
Cấp độ Movers dành cho bé từ 8-10 tuổi, đây là cấp độ thứ hai trong hệ thống cấp độ tiếng Anh của Cambridge được sánh với trình độ A1 theo khung tham chiếu châu Âu CEFR. Bài thi ở cấp độ này nhằm giúp trẻ hiểu được các hướng dẫn và tham gia được vào một cuộc trò chuyện với chủ đề đã biết, hoàn thành được các câu đơn giản và viết được một đoạn văn ngắn.

Có thể bạn thích