Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Danh sách tập

Tiếng Anh Cambridge Cho Trẻ - Cấp Độ Flyers | Unit 1 - Lesson 1

7.7 / 112 đánh giá
Thể loại: Học, Tiếng Anh
Giáo viên: Kyna Kids
Sản xuất: Kynaforkids
Cấp độ Flyers hướng đến các bé độ tuổi 11 và 12. Đây là cấp độ cao nhất trong hệ thống phân loại cấp độ và đánh giá của Cambridge dành cho trẻ em, ngang với trình độ A2.

Có thể bạn thích