Sorry, this video is not available in your country.

chia sẻ

Danh sách tập

Tiếng Anh Cambridge Cho Trẻ - Cấp Độ Flyers | Unit 5 - Lesson 2

7.6 / 110 đánh giá
Thể loại: Học, Tiếng Anh
Giáo viên: Kyna Kids
Sản xuất: Kynaforkids
Cấp độ Flyers hướng đến các bé độ tuổi 11 và 12. Đây là cấp độ cao nhất trong hệ thống phân loại cấp độ và đánh giá của Cambridge dành cho trẻ em, ngang với trình độ A2.

Có thể bạn thích

Xem ngay
Yêu thích
Phim bộ 8.2 102 Bài
Xem ngay
Yêu thích
Phim bộ 8.2 79 Bài
Xem ngay
Yêu thích
Phim bộ 7.9 82 Bài
Xem ngay
Yêu thích
Phim bộ 8.0 206 Bài