Nguyễn Minh Đức
PGS. TS - Cố vấn cao cấp Tâm lý trẻ em và Phương pháp dạy con tại Công ty Cổ phần Kidstime.