Tự Long
Tự Long là nghệ sĩ hài, sĩ quan quân đội, nghệ sĩ chèo, diễn viên điện ảnh, MC người Việt Nam.