Sorry, this video is not available in your country.

chia sẻ

Danh sách tập

Obama: Hướng Tới Một Nước Mỹ Hoàn Hảo Hơn - Obama: In Pursuit Of A More Perfect Union | Tập 3

Thể loại: HBO GO, Tài liệu
Đạo diễn: Peter Kunhardt
Nghệ sĩ:
Những lời trần tình của Tổng thống Barack Obama về thời gian tại vị - những thành công, thất bại, những việc chưa hoàn thành - và những gì ông hi vọng sẽ là di sản của mình.  
Tags: Phim bộ

Có thể bạn thích