Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Danh sách tập

Phân Tích Kỹ Thuật Và Một Số Chỉ Báo Thông Dụng Nhất Cho Nhà Đầu Tư Chứng Khoán | Bài 1

10.0 / 2 đánh giá
Thể loại: Học, Tổng Hợp
Giáo viên: Mạc Đức Tâm
Khóa học giúp bạn nắm vững phương pháp phân tích kỹ thuật trong đầu tư chứng khoán, sử dụng thành thạo, chi tiết một số chỉ báo thông dụng trong thực tế đầu tư chứng khoán. Ngoài ra, khóa học cung cấp cho người học các khái niệm, những vấn đề nền tảng, cùng cái nhìn chi tiết thực tế và kinh nghiệm quý giá của giảng viên về phân tích kỹ thuật trong đầu tư chứng khoán. 

Có thể bạn thích