Sorry, this video is not available in your country.

chia sẻ

Danh sách tập

Q: Đi Vào Cơn Bão: Phần 1 - Q: Into The Storm: Season 1 | Tập 1: Calm Before The Storm

8.4 / 7 đánh giá
Thể loại: HBO GO, Tài liệu
Đạo diễn: Cullen Hoback
Bộ phim tài liệu đi sâu tìm hiểu nguồn gốc của Q, người bí ẩn được xem là nguồn cung cấp tin tức ẩn danh tạo tiền đề cho sự phát triển của QAnon, một phong trào nổi lên gần đây ở Mỹ với những thuyết âm mưu hoang đường.  

Có thể bạn thích