Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Giao Nhân Lệ - Côn Luân Kiếp - Tears of Shark in Kunlun

8.3 / 4 đánh giá
Đạo diễn: Tần Bằng Phi
Sản xuất: Hangzhou Shuqin Culture
Khương Thiên Dương, con trai trưởng môn phái Côn Lôn, liên hợp với người cá Lạc Tịch để báo thù. Nào ngờ, thiên hạ đảo lộn, thiện ác nghịch chuyển. Khương Thiên Dương vì tu luyện tà công nên bị nhập ma. Lạc Tịch hy sinh bản thân và dùng nước mắt giao nhân để cứu người thương.  

Có thể bạn thích