Sorry, this video is not available in your country.

chia sẻ

Những Văn Bản Làm Nên Nước Mỹ - The Words That Built America

Thể loại: HBO GO, Tài liệu
Đạo diễn: Alexandra Pelosi
Nghệ sĩ:
Phim tài liệu này gồm những tư liệu mang tính biểu tượng được chấp bút bởi các vị khai quốc công thần của nước Mỹ, tạo ra nền tảng cho nền dân chủ ở nước này.  
Tags: Phim ngắn

Có thể bạn thích