Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Danh sách tập

Thuyết Trình Và Những Bí Mật | Giới Thiệu

8.3 / 3 đánh giá
Thể loại: Học, Tổng Hợp
Giáo viên: Trần Ngọc Thiện
Khóa học cung cấp những kỹ năng cần thiết để trở thành một người giỏi thuyết trình và bí mật đằng sau những bài thuyết trình thành công.

Có thể bạn thích