Sorry, this video is not available in your country.

chia sẻ

Danh sách tập

Tiếng Anh Ứng Dụng | Cách Trả Lời Thư Mời Nhận Việc Bằng Tiếng Anh

6.9 / 10 đánh giá
Thể loại: Học, Tiếng Anh
Giáo viên: Ms Thủy
Chương trình sẽ giới thiệu những bài học về tiếng Anh ứng dụng trong giao tiếp hàng ngày.

Có thể bạn thích