Sorry, this video is not available in your country.

chia sẻ

Danh sách tập

Phương Pháp Nuôi Dạy Con 123 | Phần 1: Nghệ Thuật Làm Cha Mẹ - Bài 1: Ba Công Việc Làm Cha Mẹ

7.9 / 47 đánh giá
Thể loại: Học, Nuôi dạy con
Giáo viên: Th.s Lã Linh Nga
Phương Pháp Đếm 1-2-3 Kỳ Diệu dạy trẻ em lớn lên thành những con người có kỷ luật, hạnh phúc và có khả năng hòa nhập với cộng đồng.

Có thể bạn thích