Sorry, this video is not available in your country.

HTV9 HD Chồng À, Vợ Ơi!

Yêu thích

Chồng À, Vợ Ơi!

Thời gian chiếu: 18:10 11/09/2019 Thời lượng dự kiến: 20 phút

“Chồng À, Vợ Ơi” là sitcom dài 50 tập tiếp tục chọn đề tài gia đình, tình làng nghĩa xóm để khai thác. Liệu bộ phim có mang đến màu sắc mới cho dòng phim này?