Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Danh sách tập

Vẽ Nhân Vật Cosplay Bằng Chì Trên Giấy | Bài 1: Giới Thiệu Vẽ Nhân Vật Cosplay Bằng Chì Trên Giấy

Thể loại: Học, Tổng Hợp
Giáo viên: Nguyễn Doãn Sơn
Khóa học giúp học viên vẽ được nhân vật cosplay chân thực và sống động nhất.

Có thể bạn thích